20.04

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 17.04.2018 р