17.07

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 13.07.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05390402

3. Місцезнаходження

19632 Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки Смілянське шосе, 8-й км, буд. 4

4. Міжміський код, телефон та факс

(0472) 55-99-59 (0472) 55-99-58

5. Електронна поштова адреса

butevich@auto.cherkassy.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://cherkassy-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

II. Текст повідомлення

Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО» (Протокол № 13/07/2017-1 вiд 13 липня 2017 р.) у зв’язку з виробничою необхідністю прийнято рішення ліквідувати (припинити) ФІЛІЮ "ЗОЛОТОНІСЬКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСИ-АВТО" (код ЄДРПОУ 33283014), з місцезнаходженням: 19700, Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Обухова, будинок 20, що виконувала функції, пов’язані з технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Дирда В.О.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

14 липня 2017

(дата)