01.06

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма №2