11.06

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв