03.04

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкаси-АВТО" 03/04/2011