01.06

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1