Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 11.04.2014

Протокол про підсумки голосування на Річних Загальних Зборах акціонерів 10.04.2014

Протокол річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Черкаси-Авто" 10.04.2014 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Аудиторський звіт за 2013 рік

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів на 10.04.2014

Звіт Ревізійної Комісії за 2013 рік