Юридическая информация

Статут Публічного Акціонерного Товариства"Черкаси-Авто" 27.11.2012

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 22.11.2012 року

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 26.07.2012

Додаток до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів від 26.07.2012

Протокол про підсумки голосування від 26.07.2012

Річний звіт за 2011 рік

Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 22.03.2012

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента 22.03.2012р.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 22.03.2012р.