Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 13.07.2017 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 20.04.2017 року

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО", що відбулися 19.04.2017 року

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 19.04.2017 року

Особлива інформація емітента. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 19.04.2017 року

Повідомлення про скликання річних Загальних Зборів акціонерів Товариства на 19.04.2017 року