Юридическая информация

Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміна типу Товариства

Протокол про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів 22.12.2016 року

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 22.12.2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Зміна складу посадових осіб емітента) 05.05.2016

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 15/04/2016

Положення про Наглядову Раду ПАТ "Черкаси-Авто" 14.04.2016

Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкаси-Авто" проведених 14.04.2016 р.

Статут ПАТ "Черкаси-Авто" від 14.04.2016

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Черкаси-Авто"

Принципи корпоративного управління та Положення про Загальні Збори Товариства Товариством не затверджувались.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів на 14/04/2016 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма №2