Юридическая информация

Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів "Черкаси-АВТО" 06/04/2011

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкаси-АВТО" 03/04/2011

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах 23.03.2011р.

Протокол 03/04/2011

Статут ПАТ "Черкаси-Авто"

Особлива iнфоормацiя Дирекцiя 31/03/2011

Особлива iнформацiя Голова Наглядової Ради 31/03/2011

Особлива iнформацiя Голова Ревiзiйної Комiсiї

Особлива iнформацiя Змiна складу посадових осiб 31/03/2011

Акт ревiзiйної комiсiї за 2010 рік

Аудиторський висновок за 2010 рік

Перелiк афiлійованих осiб 24/03/2011

Положення про Дирекцiю

Протокол загальних зборiв акцiонерiв 23.03.2011р.

Рiчна фiнансова звiтнiсть за 2010 рік