Юридическая информация

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Річний звіт за 2014 рік

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 10/04/2015

Протокол річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ "Черкаси-Авто" 09.04.2015 року

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 09.04.2015

Особлива інформація 21.01.2015